UBND tỉnh họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 18-8, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới từ đầu năm đến nay. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì cuộc họp.

Đến ngày 15-8, tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao đạt gần 104 tỷ đồng, đạt 21,2 % kế hoạch, trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển của các huyện Hàm Yên, Sơn Dương và Chiêm Hóa tiến độ giải ngân đạt cao nhất trên 36%. Tỉnh cũng huy động được tối đa nguồn vốn từ các chương trình, dự án; vốn tín dụng; vốn doanh nghiệp; vốn nhân dân đóng góp vào thực hiện chương trình.

Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) hoàn thành 18/18 tiêu chí; xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) đạt 17/18 tiêu chí và xã Thái Bình (Yên Sơn) đạt 14/18 tiêu chí. 11 xã nằm trong kế hoạch về đích trong năm 2020 đã cơ bản hoàn thành được 2/3 số tiêu chí trở lên, trong đó có một số xã Trung Hòa (Chiêm Hóa) đạt 16/19 tiêu chí; Thắng Quân, Tứ Quận, Tiến Bộ (Yên Sơn) đạt 15/19 tiêu chí; Trường Sinh (Sơn Dương) đạt 15/19 tiêu chí... Hiện tại các xã đã đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí về giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; thu nhập; môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm...đảm bảo về đích đúng kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang yêu cầu các huyện, thành phố, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào kế hoạch đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực thiện các tiêu chí, trong đó tập trung vào các tiêu chí đạt thấp như môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà ở dân cư. Các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đầu điểm công trình đảm bảo giải ngân nguồn vốn đạt trên 60% kế hoạch trước ngày 30-9; tổ chức đôn đốc, hướng dẫn người dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; hoàn thiện hồ sơ để xét phân hạng các sản phẩm OCOP theo đúng kế hoạch. Đồng chí nhấn mạnh, các huyện, thành phố sớm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục