Thiện Kế huy động sức dân xây dựng hạ tầng nông thôn

Từ nhiều nguồn vốn, xã Thiện Kế (Sơn Dương) tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, thay đổi diện mạo nông thôn, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Những năm trước đây, đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thiện Kế chủ yếu là đường đất, việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế của nhân dân gặp nhiều khó khăn; các nhà lớp học không đảm bảo tiêu chuẩn; chợ nông thôn, trạm y tế xã xuống cấp… Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động từng bước hoàn thiện các công trình hạ tầng nông thôn, trong đó đặc biệt chú trọng đến hạ tầng giao thông.


Nhà văn hóa thôn Làng Thiện, xã Thiện Kế vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Từ năm 2016 đến nay, ngoài nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, xã Thiện Kế đã huy động được hơn 10 tỷ đồng trong dân, người dân đồng lòng góp công, góp của, hiến đất bê tông hóa gần 40 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, đường vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xã đã vận động nhân dân lắp đặt được hơn 2.000 m kênh mương, nâng tỷ lệ kênh mương được cứng hóa lên 60%. Nhờ đó, các cánh đồng đã trồng được 3 vụ/năm với những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đến nay, thu nhập của người dân đạt 30 triệu đồng/người/năm, xã không còn thôn diện 135. Năm 2018, xã đã được huyện đầu tư 2 công trình nước sạch sinh hoạt cho hơn 400 hộ dân. Trong 2 năm 2017, 2018, xã đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công tu sửa, xây dựng 11 nhà văn hóa thôn kết hợp khuôn viên sân thể thao. Đến nay, xã đã có 15/15 thôn có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn, đầu năm 2019 xã đã hoàn thành đầu tư nâng cấp nhà văn hóa xã đạt tiêu chuẩn.

Thôn Làng Thiện có 93 hộ với 98% dân số là dân tộc Sán Dìu. Năm 2018 cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, thôn đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp xây dựng mới nhà văn hóa thôn kết hợp sân thể thao có khuôn viên rộng 300 m2; bê tông hóa 350 m đường nội đồng, lắp đặt 450 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn với tổng số tiền nhân dân đóng góp trung bình gần 2 triệu đồng/hộ. Bà Dương Thị Mười, Trưởng thôn Làng Thiện chia sẻ, hiểu được việc đóng góp xây dựng các công trình là phục vụ cuộc sống của chính mình nên người dân trong thôn đều đồng thuận, tham gia nhiệt tình. 

Thôn Thiện Tân, thôn điểm xây dựng nông thôn mới của xã Thiện Kế, đến nay các trục đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa. Năm 2018, thôn hoàn thành xây dựng nhà văn hóa kết hợp sân thể thao trị giá hơn 400 triệu đồng, trong đó các hộ dân đóng góp hơn 180 triệu đồng. Ngoài ra, người dân đóng góp hơn 80 triệu đồng xây dựng hàng rào cổng làng khang trang.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã cho biết, những năm tiếp theo xã sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư của nhà nước, huy động sự vào cuộc của nhân dân tập trung xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu gắn với phát triển sản xuất, phấn đấu đến năm 2021 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Báo Tuyên Quang