Ủy ban MTTQ xã Thiện Kế (Sơn Dương) hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa và làm nhà ở mới

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thiện kế, huyện Sơn Dương luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người nghèo.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiện Kế (ngoài cùng bên trái) trao tiền hỗ trợ làm nhà ở mới cho hộ bà Dương Thị Chong,

thôn Văn Sòng - hộ nghèo đơn thân

Nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, góp phần hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo xã Thiện Kế đã hỗ trợ 05 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của xã, huy động đóng góp được 19,5 triệu đồng, 25 ngày công/hộ cho 03 hộ nghèo tại thôn Ninh Tân và thôn Văn Sòng làm nhà ở mới và sửa chữa nhà ở.

Hiện đã có 02 nhà khởi công xây dựng, nhà còn lại đang tập kết vật liệu. Nhờ sự giúp đỡ của anh em dòng họ, hỗ trợ của Quỹ Vì người nghèo xã, đã giúp các hộ nghèo nỗ lực xóa nhà tạm, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách” tích cực ủng hộ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, góp phần đưa xã Thiện Kế hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020./.

Theo mttq.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục