Ủy ban MTTQ xã Thiện Kế (Sơn Dương) tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2020, ngày 10/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho cho dân công hỏa tuyến.

Theo đó, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc tại thôn Nhật Tân và thôn Thiện Phong xã Thiện Kế.


MTTQ xã Thiện Kế chủ trì giám sát tại thôn Nhật Tân

Qua giám sát cho thấy, các thôn đã bám sát các văn bản chỉ đạo của chính quyền và Hội đồng chính sách xã; đồng thời phối hợp tổ chức rà soát, hướng dẫn các đối tượng, thân nhân các đối tượng làm hồ sơ kê khai, nộp danh sách đầy đủ cho Hội đồng chính sách xã tiếp nhận, xét duyệt và chi trả đảm bảo đúng quy định đối với dân công hỏa tuyến tham gia chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 

Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND, Hội đồng chính sách xã; việc ghi biên bản họp chi bộ, họp thôn, công tác lưu trữ văn bản của thôn còn hạn chế. Đoàn giám sát đề nghị các thôn kịp thời khắc phục những hạn chế.

Theo mttq.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục