Thiện Kế quyết tâm hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020

Sau hơn 09 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đã hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới, năm 2020 xã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 05 tiêu chí còn lại để đạt chuẩn xã nông thôn mới.


Cán bộ và nhân dân xã Thiện Kế chủ động trong việc đắp lề đường nhằm bảo vệ công trình hạ tầng đường giao thông nội đồng gắn với kênh mương

Xã Thiện Kế nằm ở phía Nam của huyện Sơn Dương, cách trung tâm huyện 19 km. Xã có 14 thôn, với tổng diện tích đất tự nhiên 3.100,48 ha, có vị trí tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên và  giáp với 06 xã: Tuân Lộ, Sơn Nam, Ninh Lai, Kháng Nhật và Hợp Hoà... là điều kiện thuận lợi để xã phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật.

Rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới,  năm 2011 xã Thiện Kế mới đạt 3/19 tiêu chí, gồm: Văn hóa, Hệ thống chính trị, An ninh trật tự. Phát triển kinh tế - xã hội chưa có định hướng quy hoạch cụ thể, các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đạt chuẩn so với tiêu chí quy định, kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất chưa phát triển (thu nhập đạt thấp 8,3 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo chiếm 29,8%), các dịch vụ về y tế, giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu. Đặc biệt, nhận thức của người dân về sự cần thiết phải bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn còn rất hạn chế.

Mặc dù với xuất phát điểm thấp, nhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt và chủ động vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng người dân. Sau hơn 09 năm thực hiện, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng để khích lệ cán bộ và nhân dân xã Thiện Kế nỗ lực và quyết tâm hơn nữa nhằm đưa xã Thiện Kế sớm thực hiện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Một trong những kết quả quan trọng đầu tiên mà xã đạt được đó là  thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất. Với hiện trạng kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất còn nhiều yếu kém, ngay khi triển khai thực hiện Chương trình xã đã xác định thực hiện thành công nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất có ý nghĩa quyết định đến thành công của Chương trình và chỉ khi nào đời sống thu nhập của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đó sẽ là nhân tố đảm bảo cho thực hiện toàn diện 19/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhận thức được ý nghĩa và tác động quan trọng của nhóm tiêu chí, xã đã tập trung thực hiện Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Cùng với đó là việc chú trọng thực hiện các giải pháp giảm nghèo gắn với đánh giá đúng nguyên nhân nghèo, đồng thời thực hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, thực hiện đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Với định hướng và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã, đến nay xã đã đạt bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất: Thu nhập đạt 34,6 triệu đồng/người/năm 2018, dự kiến đạt 36 triệu đồng năm 2019 (bằng so với mức quy định tiêu chí thu nhập năm 2020, tăng 4,3 lần so với năm 2011); hộ nghèo giảm còn 8,4% (giảm 21,4% so với với năm 2011); đảm bảo 100% lao động có việc làm thường xuyên và bước đầu xây dựng được mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với thực hiện mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương.

Việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư cũng được xã đặc biệt chú trọng, với hiện trạng còn 353 nhà tạm, dột nát và  61,7%  số hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn mới tại thời điểm rà soát nhưng với sự chủ động và tích cực thực hiện của người dân, đến nay toàn xã chỉ còn 01 nhà tạm, dột nát (người dân chủ động xóa 352 nhà) và nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn lên 89,74%. Kết quả thực hiện tiêu chí Nhà ở dân cư thể hiện sự quyết tâm, cũng như mong mỏi của người dân trong việc phấn đấu để xã Thiện Kế sớm hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội cũng đã được tập trung thực hiện và đạt được bước đột phá mạnh mẽ với kết quả hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu: Thủy lợi, Điện, Thông tin, Truyền thông, đảm bảo  tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 100%, số hộ có công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 88%, hộ có chuồng trại chăn nuôi đạt trên 65%; đối với 02 tiêu chí (trường học, y tế) đã đạt chuẩn cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhằm duy trì, giữ vững tiêu chí. Để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đã và đang tiếp tục thực hiện hoàn thành 01 chỉ tiêu còn lại thuộc tiêu chí giao thông (đường nội đồng), xóa 01 nhà tạm, dột nát để đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư, xây dựng sân thể thao xã để đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và thực hiện xây dựng, quản lý nghĩa trang theo quy hoạch nhằm đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Có thể khẳng định, với kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội cho thấy phương pháp và cách làm chủ động của cán bộ và người dân trong việc xây dựng lộ trình, lựa chọn tiêu chí phù hợp điều kiện thực tế, gắn với quy hoạch được duyệt để từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu tiêu chí, tạo nền tảng và bước đột phá trong thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Đoàn Thanh niên xã Thiện Kế tích cực hỗ trợ người dân trong thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thiện Kế khẳng định: Mặc dù với xuất phát điểm thấp, nhưng kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình sau hơn 09 năm đã khẳng định sự quyết tâm của cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Thiện Kế. Quyết tâm đó càng thể hiện một cách đầy đủ nhận thức của người dân về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến sự phát triển bền vững của khu vực nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Với nhận thức và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, chúng tôi thật sự phấn khởi và tin tưởng: Năm 2020 xã Thiện Kế sẽ sớm hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, làm cơ sở và nền tảng để hướng tới mức đạt chuẩn cao hơn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu./.

Theo nongthonmoituyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục